Bezpečnost práce požární ochrana

ŠKOLENÍ - KONTROLY - PORADENSTVÍ

 

Karlovy Vary – Sokolov – Cheb

Kompletní služby
Eliminujte riziko úrazu u vašich zaměstnanců!

Nabízíme kompletní služby

 • PRAVIDELNÉ, kdy externě zajišťujeme výkon osoby odborně způsobilé v požární ochraně a osoby odborně způsobilé v prevenci rizik,
 • JEDNORÁZOVÉ v případě přání zákazníka.

Jsme si vědomi důležitosti fungování agendy bezpečnosti práce a požární ochrany, ale zároveň a to především, se snažíme, aby zákazník měl co nejmenší starosti s plněním povinností v uvedených oblastech a mohl se plně věnovat záměru svého podnikání.

Zkušenosti od roku 1996

Poskytujeme služby firmám v oborech kovoobrábění, zámečnictví, tváření kovů, truhlářství a dřevovýroba, vstřikování plastů, stavebnictví, tiskařství, autodoprava, autoopravárenství, zemědělství, hoteliérství, školství, ale také úřadům městským či obecním.

Bezpečnost
na prvním místě

Bezpečnost práce

Kompletní služby v oblasti
bezpečnosti práce
 • hodnocení rizik pracovních činností
 • zpracování kompletní dokumentace
 • školení zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • kontroly pracovišť
 • poradenství a konzultace
 • účast na kontrolách SOD
 • zavedení agendy BOZP
 • zavedení systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro získání osvědčení „Bezpečný podnik“
 • šetření a sepisování záznamů pracovních úrazů
 • komplexní zajištění služeb v oblasti bezpečnosti práce

Investujte do bezpečnosti práce a požární ochrany, vždy se vám to vyplatí.  Petr Rubáš

Požární ochrana

Kompletní služby v oblasti
požární ochrany
 • začlenění provozovaných činností podle míry požárního nebezpečí
 • zpracování kompletní dokumentace
 • školení zaměstnanců o požární ochraně
 • odborná příprava preventivních požárních hlídek
  a preventistů
 • preventivní požární prohlídky pracovišť
 • poradenství a konzultace
 • účast na kontrolách SOD
 • komplexní zajištění služeb v oblasti požární ochrany

Kontakt

Kancelář

Dobrovského 1936, 356 04 Dolní Rychnov
okr. Sokolov

Petr Rubáš

Tel.: +420 605 752 221
E-mail: rubas.bpo@gmail.com

Simona Macháčková

Tel.: +420 777 869 696
E-mail: machackovasimona1@seznam.cz

1 + 12 =

© 2022 FineNet – Na netu v pohodě