bezpečnost práce
požární ochrana
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezpečnost práce & požární ochrana Karlovy Vary | Sokolov | Cheb

 
 
  • ŠKOLENÍ
  • KONTROLY
  • PORADENSTVÍ
 
 
 
 
 
 
 
Bezpečnosti práce a požární ochraně se profesionálně věnuji již více než 18 let.
Poskytuji služby firmám v oborech kovoobrábění, zámečnictví, tváření kovů, truhlářství a dřevovýroba, vstřikování plastů, stavebnictví, tiskařství, autodoprava, autoopravárenství, zemědělství, hoteliérství, školství, ale také úřadům městským či obecním.
 
 

 
 

Eliminujte riziko úrazu u vašich zaměstnanců!

 
Nabízím služby pravidelné, kdy externě zajišťuji výkon osoby odborně způsobilé v požární ochraně a osoby odborně způsobilé v prevenci rizik. V případě přání zákazníka lze sjednat jednorázové služby.

Jsem si vědom důležitosti fungování agendy bezpečnosti práce a požární ochrany, ale zároveň, a to především se snažím, aby zákazník měl co nejmenší starosti s plněním povinností v uvedených oblastech a mohl se plně věnovat záměru svého podnikání.
 
 
 
BOZP, PO
 
 
 
 
 
 
"Investujte do bezpečnosti práce a požární ochrany, vždy se vám to vyplatí."
 
Petr Rubáš