bezpečnost práce
požární ochrana
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Požární ochrana

 
 • začlenění provozovaných činností podle míry požárního nebezpečí
 • zpracování kompletní dokumentace
 • školení zaměstnanců o požární ochraně
 • odborná příprava preventivních požárních hlídek
  a preventistů
 • preventivní požární prohlídky pracovišť
 • poradenství a konzultace
 • účast na kontrolách SOD
 • komplexní zajištění služeb v oblasti požární ochrany
 
 
 
   
  požární ochrana