bezpečnost práce
požární ochrana
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezpečnost práce

 
 • hodnocení rizik pracovních činností
 • zpracování kompletní dokumentace
 • školení zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • kontroly pracovišť
 • poradenství a konzultace
 • účast na kontrolách SOD
 • zavedení agendy BOZP
 • zavedení systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro získání osvědčení „Bezpečný podnik"
 • šetření a sepisování záznamů pracovních úrazů
 • komplexní zajištění služeb v oblasti bezpečnosti práce
 
   
   
   
  bezpečnost práce